Bạch Hỗ Đường
UPDATE
Tiêu Dao Cốc
UPDATE
Tống Kim
UPDATE
Bao Vạn Đồng
UPDATE
Truy Nã Hải Tặc
UPDATE
Boss Thế Giới
UPDATE
Thương Hội
UPDATE
Đánh Quái Tu Luyện
UPDATE
 
Bạch Hỗ Đường
UPDATE
Tiêu Dao Cốc
UPDATE
Tống Kim
UPDATE
Bao Vạn Đồng
UPDATE
Truy Nã Hải Tặc
UPDATE
Boss Thế Giới
UPDATE
Thương Hội
UPDATE
Đánh Quái Tu Luyện
UPDATE
Thi Đấu Loạn Phái
UPDATE
 
Bạch Hỗ Đường
UPDATE
Tiêu Dao Cốc
UPDATE
Tống Kim
UPDATE
Bao Vạn Đồng
UPDATE
Truy Nã Hải Tặc
UPDATE
Boss Thế Giới
UPDATE
Thương Hội
UPDATE
Đánh Quái Tu Luyện
UPDATE
Đoán Hoa Đăng
UPDATE
 
Bạch Hỗ Đường
UPDATE
Tiêu Dao Cốc
UPDATE
Tống Kim
UPDATE
Bao Vạn Đồng
UPDATE
Truy Nã Hải Tặc
UPDATE
Boss Thế Giới
UPDATE
Thương Hội
UPDATE
Đánh Quái Tu Luyện
UPDATE
Công Thành Chiến
UPDATE
 
Bạch Hỗ Đường
UPDATE
Tiêu Dao Cốc
UPDATE
Tống Kim
UPDATE
Bao Vạn Đồng
UPDATE
Truy Nã Hải Tặc
UPDATE
Boss Thế Giới
UPDATE
Thương Hội
UPDATE
Đánh Quái Tu Luyện
UPDATE
Thi Đấu Loạn Phái
UPDATE
 
Bạch Hỗ Đường
UPDATE
Tiêu Dao Cốc
UPDATE
Tống Kim
UPDATE
Bao Vạn Đồng
UPDATE
Truy Nã Hải Tặc
UPDATE
Boss Thế Giới
UPDATE
Thương Hội
UPDATE
Đánh Quái Tu Luyện
UPDATE
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
UPDATE
 
Bạch Hỗ Đường
UPDATE
Tiêu Dao Cốc
UPDATE
Tống Kim
UPDATE
Bao Vạn Đồng
UPDATE
Truy Nã Hải Tặc
UPDATE
Boss Thế Giới
UPDATE
Thương Hội
UPDATE
Đánh Quái Tu Luyện
UPDATE
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
UPDATE
 

Tính năng

Trang chủ / Tính năng

[01/04/24] Quan Ấn và Quan Hàm Lãnh Thổ

Tàn Sản & Cổ phần bang hội Để mua được Quan Ấn ở NPC Quan Thiếu Khanh y&eci...

[13/03/24] Lộ Trình Mở Cấp Độ Hoạt Động

LỘ TRÌNH MỞ GIỚI HẠN CẤP   Lộ trình mở giới hạn cấp Cấp Thời gian & Hoạt Động mở cùng 80 ...

[12/03/24] Uy Danh Giang Hồ

LÀM MỚI UY DANH MỖI TUẦN    -Mỗi tuần từ 00h00 Thứ 2 tất cả người chơi sẽ được làm mới (reset) lại số điểm uy ...

[26/02/24] Thông Tin Lộ Trình Máy Chủ Tiêu Dao Kiếm

Khai Mở Máy Chủ Mới: Tiêu Dao Kiếm Alpha Test: 11h00 ngày 21.03.2024 Open Beta: 11h00 ngày 23.03.2024 –==================–     Hỗ trợ Tân Thủ ☞ Cấp 80. ☞ 3 Túi Da Chồn (15 ô)....

[26/02/24] [ Hướng Dẫn ] Phần Thưởng Và Thời Gian Ra Boss Thế Giới

Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55 Thời gian: 02h00, 09h30, 15h30, 19h30 và 22h30 Hàng Ngày. Võ Lâm Cao Thủ Bản đồ và Phần thưởng ...

[24/02/24] [Hướng Dẫn] Bạch Hỗ Đường

Bạch Hổ Đường Ngày: 29-10-15 Bạch Hổ Đường là một trong những tính năng hấp dẫn trong Kiếm Thế. Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần th...