Công Thành Chiến

13/03/24

Công Thành Đại Chiến (Cấp 80)

Bang Hội tham dự

 •  Thành Viên đã có Bang Hội
 • Bang Chủ báo danh tại Tướng Viễn Chinh (Thành Chính Phượng Tường)
 • Sau khi Bang Chủ báo danh thành công, thành viên bang hội có thể tự ghi danh thông qua NPC Tướng Viễn Chinh.
 • Người chơi không có Bang Hội không thể tham chiến.

Thời gian:

 • Bang Chủ đại diện Bang Hội Báo Danh Công Thành thông qua NPC Tướng Viễn Chinh (218/220) tại Phượng Tường Phủ
 • Tuyên chiến: Từ 19h30 đến 20h00 Thứ 6 Hàng Tuần.
 • Chinh chiến: Từ 20h00 đến 20h40Thứ 6 Hàng Tuần.

 


Quy tắc

 • Yêu cầu là Thành Viên có Bang Hội
 • Là Bang đã Báo Danh
 • Không cho phép hồi sinh. Vị trí về thành là Random 4 Vị Trí.
 • Trạng thái PK Bang Hội không thể thay đổi.
 • Chú ý: Giới hạn 6ac/IP. Anh em chú ý không vào quá 6ac tránh tình trạng dizz.

Chinh chiến:

 • Vào lúc 20h00: 4 Long Trụ xuất hiện ở 4 góc bản đồ công thành chiến và sẽ có 1 Ngai Vàng ở ngay giữa trung tâm
 • Bang Hội có thành viên hạ được Ngai Vàng gia tăng: 250 điểm tích luỹ Bang Hội, tương ứng đối với Long Trụ 30 điểm.
 • Chú ý: Ngai Vàng 45.000.000 Máu – Long Trụ 30.000.000 Máu.
 • Thành viên đứng gần bảo vệ Ngai Vàng mỗi 15 giây sẽ gia tăng cho Bang 1 điểm tích luỹ, Long Trụ không có điểm tích lũy bảo vệ.
 • Hạ gục 1 mạng được 1 điểm Tích Lũy.
 • Xếp Hạng Bang Hội Công Thành Chiến sẽ dựa trên điểm tích luỹ Bang Hội khi kết thúc hoạt động vào lúc: 20h40.

Phần thưởng Xếp Hạng Bang Hội

 • Nhận thông qua NPC Tướng Viễn Chinh
 • Hạng
 • Phần thưởng
 • Hạng 1
 • 2 Huyền Tinh Cấp 8
 • 300 vạn Bạc Khoá
 • 100 vạn Đồng Khoá
 • 500 Tiền Du Long
 • 200 Vạn Tích Luỹ Nạp
 • Hạng 2
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 200 vạn Bạc Khoá
 • 80 vạn Đồng Khoá
 • 300 Tiền Du Long
 • 150 Vạn Tích Luỹ Nạp
 • Hạng 3
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • 150 vạn Bạc Khoá
 • 60 vạn Đồng Khoá
 • 200 Tiền Du Long
 • 100 Vạn Tích Luỹ Nạp
 • Hạng 4 – 5 – 6
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 100 vạn Bạc Khoá
 • 40 vạn Đồng Khoá
 • 150 Tiền Du Long
 • 50 Vạn Tích Luỹ Nạp