[Hoạt Động] Chiến Trường Tống Kim

24/02/24

Chiến Trường Tống Kim (Cấp 50)

 

Thời gian ( Mõi Ngày 3 Trận )

 • Mỗi ngày diễn ra 4 trận: 10h50,16h50, 20h50, 22h50

Hướng dẫn

 • Sử dụng Vô hạn Truyền Tống Phù chọn dòng Chiến trường Tống Kim để đến bản đồ hoạt động, tìm NPC Hiệu Uý Mộ Binh để báo danh tham gia
 • Mỗi IP (hoặc máy tính) chỉ có thể vào cùng 1 phe
 • Mỗi IP (hoặc máy tính) chỉ có thể vào tối đa 6 acc

Phần thưởng

 • Ôm Tướng hoặc Nguyên Soái sẽ KHÔNG nhận được điểm tích lũy
 • Hoạt động diễn ra trong vòng 55 phút, sau khi hoạt động kết thúc quay trở lại gặp NPC Hiệu Úy Mộ Binh để nhận phần thưởng
 • Đạt các mốc tích lũy sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, tích lũy càng cao phần thưởng càng nhiều
 • Tích luỹ
 • Phần thưởng
 • 1.000 – 2.999
 • 3.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 2 vạn Đồng Khóa
 • 5 vạn Bạc Khóa
 • 2 Huyền Tinh Cấp 5
 • 5 Vạn Tích Lũy Nạp
 • 2v Đồng Thường
 • 3.000 – 4.999
 • 4.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 5 vạn Đồng Khóa
 • 25 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 10 Vạn Tích Lũy Nạp
 • 5v Đồng Thường
 • 5.000 – 6.999
 • 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 8 vạn Đồng Khóa
 • 35 vạn Bạc Khóa
 • 2 Huyền Tinh Cấp 6
 • 10 Vạn Tích Lũy Nạp
 • 5v Đồng Thường
 • 7.000 – 9.999
 • 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 10 vạn  Đồng Khóa
 • 45 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 10 Vạn Tích Lũy Nạp
 • 10v Đồng Thường
 • Từ 10.000 –
 • 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • Danh hiệu + Vòng Sáng: Chiến Quốc Nguyên Soái 24 giờ
 • 20 Vạn Tích Lũy Nạp 
 • 10v Đồng Thường
 • Từ 15.000 –
 • 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • Danh hiệu + Vòng Sáng: Chiến Quốc Nguyên Soái 24 giờ
 • 20 Vạn Tích Lũy Nạp
 • 20v Đồng Thường 
 • Từ 20.000 –
 • 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • Danh hiệu + Vòng Sáng: Chiến Quốc Nguyên Soái 24 giờ
 • 30 Vạn Tích Lũy Nạp 
 • 30v Đồng Thường