[Hướng Dẫn] Bạch Hỗ Đường

24/02/24

Bạch Hổ Đường

Ngày: 29-10-15

Bạch Hổ Đường là một trong những tính năng hấp dẫn trong Kiếm Thế. Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần thưởng sau khi tham gia tính năng này cũng rất hấp dẫn. Thân mời nhân sĩ theo dõi.

 • Nội dung hoạt động
 • Phần thưởng - Lưu ý

Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian
 • Ban ngày: từ 08h30 đến 17h30, diễn ra 10 trận/ngày (sơ cấp và cao cấp đều đi được).
 • Ban đêm: từ 21h30 - 06h30 ngày tiếp theo, diễn ra 10 trận/đêm (chỉ có cao cấp và Hoàng Kim mới đi được).
 • 30 phút đầu tiên báo danh, sau đó sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.
Điều kiện

Kiếm Thế

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Truyền Tống Bạch Hổ Đường xuất hiện ở các thành thị lớn.
 • Chức năng: Đưa nhân vật từ thành thì vào Bạch Hổ Đường.
Kiếm Thế

Hình ảnh minh họa tại một thành thị

Kiếm Thế
 • NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông - Tây Nam - Bắc.
 • Chức năng: báo danh vào Bạch Hổ Đường.
Kiếm Thế
 • Xa phu trong Bạch Hổ Đường có chức năng đưa nhân vật trở về các thành thị.

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Đối thoại với NPC Truyền Tống để vào Bạch Hổ Đường.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép tham gia Bạch Hổ Đường 1 lần (miễn phí).
 • Nếu muốn thêm lần đi Bạch Hổ Đường có thể mua Lệnh Bài Bạch Hổ Đường trên Kỳ Trân Các.
Kiếm Thế
 • Báo danh tại các NPC Môn Đồ Bạch Hồ Đường có mặt ở các cửa Đông - Tây Nam - Bắc để vào tham gia vượt ải.
 • Có thể chọn Bạch Hổ Đường tương ứng với đẳng cấp của nhân vật để tham gia.

Kiếm Thế

Sau khi bắt đầu hoạt động, tầng 1, 2, 3 Bạch Hổ Đường sẽ xuất hiện tiểu quái, hạ gục tiểu quái sẽ được kinh nghiệm và vật phẩm.

Kiếm Thế

Sau 1 thời gian nhất định tiến hành hoạt động, sẽ có thông báo nhắc nhở người chơi xuất hiện Boss Thủ Lĩnh.
Kiếm Thế Sau khi hạ gục Boss Thủ Lĩnh sẽ nhận được kinh nghiệm, vật phẩm và đường đi vào tầng kế tiếp sẽ mở.

Kiếm Thế

 • Sau khi vượt qua được tầng 1 và 2, tất cả nhân vật sẽ gặp nhau tại tầng 3.
 • Sau khi hạ gục Thủ Lĩnh Bạch Hổ Đường tầng 3 thì nhân vật có thể ra ngoài theo lối lối ra.
 • Hoặc hết thời gian vượt ải quy định, nhân vật cũng tự đồng được đưa ra ngoài.

 

Mô hình chiến đấu trong Bạch Hổ Đường

  • Sau khi vào trong Bạch Hổ Đường sẽ tự động chuyển qua mô hình chiến đấu đặc biệt:
   • Nếu nhân vật trong bang hội sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu bang hội.
   • Nếu nhân vật trong Gia tộc sẽ chuyển qua mô hình chiến đấu gia tộc.
   • Những nhân vật chưa tham gia bang hội và gia tộc sẽ được chuyển qua mô hình luyện công nhưng vẫn đánh được lẫn nhau.

Kiếm Thế

 • Tại tầng 1 và 2, có thể nhân vật có thể hồi sinh nếu bị đánh trọng thương. Mỗi tầng được phép hồi sinh lần.
 • Nhân sĩ đã vào Bạch Hổ Đường nhưng chưa tới thời gian diễn ra sẽ không thể PK lẫn nhau.
 • Nhân vật bị đánh trọng thương (hết lần hồi sinh hoặc ở tầng 3) sẽ ngay lập tức được đưa về vị trí báo danh.

Ghi chú

 • Nhân sĩ trong cùng 1 Bang hội không thể đánh nhau.
 • Nhân sĩ trong cùng 1 Gia tộc không thể đánh nhau.
 • Khi PK trong Bạch Hổ Đường, nhân vật sẽ không bị tăng hay giảm điểm PK .

Khi tham gia hoạt động vượt ải Bạch Hổ Đường nhân vật sẽ nhận được nhiều phần thưởng có giá trị như: điểm kinh nghiệm, Huyền tinh, danh vọng để mua các trang bị cao cấp...

Phần thưởng

Điều kiện Phần thưởng
Khi nhân vật đăng ký thành công và đấu vượt ải 40 điểm danh vọng Bạch Hổ Đường.
Tiêu diệt boss tầng 1 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường (sơ), danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và được 01 điểm Uy danh.
Lên tầng 2
 • 01 túi Phúc Hoàng Kim.
 • 10 danh vọng Bạch Hổ Đường.
Tiêu diệt boss tầng 2 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường (trung), danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và 1 điểm Uy danh.
Lên tầng 3
 • 1 túi Phúc Hoàng Kim.
 • 10 danh vọng Bạch Hổ Đường.
Tiêu diệt boss tầng 3 Nhận được kinh nghiệm, Huyền tinh, Lệnh bài Bạch Hổ Đường (cao), danh vọng Bạch Hổ Đường tăng 10 điểm và 2 điểm Uy danh.

Những vấn đề cần chú ý

 • Đã vào Bạch Hổ Đường, muốn ra phải thoát khỏi trò chơi hoặc bị đánh trọng thương.
 • Vào Bạch Hổ Đường có 4 hướng để người chơi tham gia: Đông, Tây, Nam, Bắc

Kiếm Thế

 • Vào Môn Đồ Bạch Hổ Đường theo hướng Đông và Tây, sau khi giết Boss lên Tầng 2 sẽ gặp nhau tại Bạch Hổ Đường 2 - Âm.

Kiếm Thế

 • Vào Môn Đồ Bạch Hổ Đường theo hướng Nam và Bắc, sau khi giết Boss lên Tầng 2 sẽ gặp nhau tại Bạch Hổ Đường – 2 Dương.

Kiếm Thế

 • Hành trang đầy không thể đốt lửa trong Bạch Hổ Đường, không thể nhận túi phúc Hoàng Kim khi qua tầng.
  • Tất cả các Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc đều bị hạ gục thì hoạt động vẫn chưa kết thúc, nhưng sẽ xuất hiện lối ra Đại Điện Bạch Hổ Đường.
  • Lệnh bài Bạch Hổ Đường dùng trong Nhiệm vụ Thương Hội.

Kiếm Thế

 • Mua trang bị Bạch Hổ Đường.

Kiếm Thế