Phúc Lợi Nạp Thẻ

24/02/24

 

Hướng Dẫn Rút Đồng

  • Vào game Gặp Sứ Giả Hoạt Động
  • Chọn tiếp dòng Nhận Đồng Nạp Thẻ.
  • Rút thành công sẽ nhận được Đồng

Tỷ Lệ Nạp Thẻ Và Chuyển Khoản

  • Tỷ Lệ Chuyển Khoản Là 200%. Ví Dụ: 100.000 VND =200 Vạn Đồng Thường
  • Liên hệ Fanpage : LINK FACEBOOK

 

Quà tích lũy nạp thẻ

  • Nhận thông qua NPC Ưu Đãi Nạp Thẻ ( Đinh Đinh) tại Lâm An Phủ chọn Tích Lũy Thẻ Nạp
  • Với mỗi lần tích lũy 1.000 vạn Đồng sẽ nhận được +1 lần Chuyển Cường Hóa Mỗi Món Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ Khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù
  • Các Mốc Sẽ Có Các Đặc Quyền Khác Nhau Như: Tu Luyện Nhanh Mật Tịch, Mua FF Không tốn NHHT, mua Mật Tịch Cao vv.vv
TÍCH LUỸ MỐC TÍCH LŨY NHẬN QUA NẠP THẺ, TỐNG KIM, BOSS HOÀNG KIM
50 Vạn Đồng

150v Bạc Khóa

50v Đồng Khóa

Túi 24ô

Lệnh Bài Mở Rộng Rương lv1

200 Tiền Du Long

200 Vạn Đồng

150v Bạc Khóa

50v Đồng Khóa

Túi 24ô

Lệnh Bài Mở Rộng Rương lv1

200 Tiền Du Long

500 NHHT

 

500 Vạn Đồng

150v Bạc Khóa

50v Đồng Khóa

Túi 24ô

Lệnh Bài Mở Rộng Rương lv1

200 Tiền Du Long

Mặt Nạ Hàng Long Quán

1000 Vạn Đồng

150v Bạc Khóa

150v Đồng Khóa

500 Tiền Du Long

1000 NHHT

Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Đồng

Ngưa : Xích Thố

3000 Vạn Đồng

150v Bạc Khóa

150v Đồng Khóa

1000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Bạc

Mặt Nạ : Phục Hỗ Quán

Đặc Quyền : Mở Khóa Mặt Nạ Hàng Long Quán

Tu Luyện Nhanh Mật Tịch

5000 Vạn Đồng

150v Bạc Khóa

150v Đồng Khóa

1000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Vàng

Ngưa : Bôn Tiêu

Đặc Quyền : Mở Khóa Ngựa Bôn Tiêu

8000 Vạn Đồng

250v Bạc Khóa

250v Đồng Khóa

1000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Mở Khóa Mua Mật Tịch Cao Miễn Phí

Mặt Nạ : Hàng Long Phục Hỗ Quán

Đặc Quyền : Mở Khóa Mặt Nạ Phục Hỗ Quán

12.000 Vạn Đồng

250v Bạc Khóa

250v Đồng Khóa

1000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Vàng

Đặc Quyền : Mở Khóa Ngựa Bôn Tiêu

Ngựa : Phiên Vũ

15.000 Vạn Đồng
 

250v Bạc Khóa

250v Đồng Khóa

2000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Bạch Kim

Mở Khóa Mua Phi Phong Miễn Phí

Đặc Quyền : Mở Khóa Hàng Long Phục Hỗ Quán

Mặt Nạ : Thông Thiên Quán

18.000 Vạn Đồng
Yêu cầu cấp 90

250v Bạc Khóa

250v Đồng Khóa

2000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Kim Cương 1 

Đặc Quyền : Mở Khóa Ngựa Phiên Vũ

Ngựa : Ức Vân

22.000 Vạn Đồng
Yêu cầu cấp 90

250v Bạc Khóa

250v Đồng Khóa

2000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Đặc Quyền : Mở Khóa Thông Thiên Quán

Mặ Nạ : Tuyệt Thế Quán

25.000 Vạn Đồng
Yêu cầu cấp 90

250v Bạc Khóa

250v Đồng Khóa

2000 Tiền Du Long

5000 NHHT

Bổ Tu Lệnh

Danh Hiệu : Nhà Tài Trợ Kim Cương 2 

Đặc Quyền : Mở Khóa Ngựa Ức Vân

Ngựa Lăng Thiên