Tính Năng Cày Mốc Nạp Siêu Nhanh

28/02/24

Mốc tích lũy nạp thẻ là 1 phần quà không thể thiếu với các vật phẩm vô cùng giá trị dành cho các nhân sỹ hành tẩu giang hồ. Để có được mốc tích lũy nạp thẻ này, ngoài nạp trực tiếp ra thì nhân sỹ có thể thu thập được qua rất nhiều các hoạt động khác. Chỉ cần chăm chỉ hoạt động là có thể nhận được những mốc tích lũy nạp thẻ có giá trị cao.

Hoạt Động Chi Tiết
Bao Vạn Đồng Hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 20 thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 30 thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 40 thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 50 thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 10 vạn Tích Lũy Nạp/ngày
Bạch Hổ Đường Vượt qua mỗi ải thưởng 5 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 15 vạn Tích Lũy Nạp/ngày
Tiêu Dao Cốc Khi vượt qua mỗi ải thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 10 vạn Tích Lũy Nạp/ngày
Nhiệm Vụ Diệt Quái

Hoàn thành 1 Nhiệm Vụ thưởng 5 vạn Tích Lũy Nạp, Tối đa 7>8 Nhiệm vụ
Tổng 40 vạn Tích Lũy Nạp/ngày

Tống Kim Căn cứ theo xếp hạng để thưởng vạn đồng tích lũy
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Tối đa 120 vạn Tích Lũy Nạp/ngày
Boss VLCT Team kết liễu boss thưởng 10 vạn đồng Tích Lũy Nạp cho mỗi thành viên
Thương Hội Hoàn thành đủ 40 nhiệm vụ thưởng 100 vạn Tích Lũy Nạp
Loạn phái Top 1: 200 vạn Tích Lũy Nạp
Top 2: 150 vạn Tích Lũy Nạp
Top 3,4: 100 vạn Tích Lũy Nạp
Top 5 – 8: 50 vạn Tích Lũy Nạp
Top 9 – 16: 50 vạn Tích Lũy Nạp
Ngoài top 16: 50 vạn Tích Lũy Nạp
Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Hoàn thành thưởng 10 vạn Tích Lũy Nạp