Uy Danh Giang Hồ

12/03/24

LÀM MỚI UY DANH MỖI TUẦN

 

 -Mỗi tuần từ 00h00 Thứ 2 tất cả người chơi sẽ được làm mới (reset) lại số điểm uy danh giang hồ về 0 điểm

 

-Số lần tham gia Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc sẽ làm mới (reset) lại vào thứ 2 hàng tuần, vậy nên trước đó các bạn hãy đi hết

 

TÁC DỤNG CỦA UY DANH

 

Để tham gia hoạt động Săn Hải Tặc cần 20 điểm Uy Danh 

 

Để tham gia hoạt động Thương Hội cần 50 điểm Uy Danh

 

Người chơi đạt điều kiện 60 Uy Danh và xếp hạng Uy Danh từ 1 đến 200 sẽ được mua tinh hoạt lực giảm giá 80%

Người chơi đạt điều kiện 60 Uy Danh và xếp hạng Uy Danh từ 201 đến 500 sẽ được mua tinh hoạt lực giảm giá 40%

 

  

  LÀM SAO ĐỂ CÓ UY DANH ?

Trứng Du Long Tăng 2 điểm , mỗi ngày sử dụng 2 quả 
Thương Hội 0 Uy Danh
Hải Tặc Mỗi nhiệm vụ nhận được 1 điểm , 1 tuần tối đa 30 điểm 
Bạch Hổ Đường  Qua 1 tầng nhận được 2 điểm Uy Danh

 

Chiến Trường Tống Kim 

 

Tham gia Tống Kim sẽ nhận được điểm Uy Danh tương ứng với điểm tích lũy :

3000-6000 điểm = 8 Uy Danh

6000-1.0000 điểm = 10 Uy Danh

10.000-15.000 điểm = 15 Uy Danh

15.000 điểm trở lên = 20 Uy Danh

 Tiêu Dao Cốc

 

Qua ải 1 = 0 Uy Danh

Qua ải 2 = 1 Uy Danh

Qua ải 3 = 2 Uy Danh

Qua ải 4 = 5 Uy Danh

Qua ải 5 = 8 Uy Danh

 

 Đoán Hoa Đăng  đáp án đúng mỗi câu sẽ nhận được 1 điểm Uy Danh 
 Quân Doanh 

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sẽ nhận thưởng điểm Uy Danh